Naše zásady

Hrajeme fér

Po celou dobu konání kroužku či akce přebíráme odpovědnost za děti v průběhu programu a to pokud zde nejsou přítomni rodiče. Odpovědnost za děti nepřebíráme pouze na veřejných akcích (ale i tam máme zajištěné pojištění účastníka).  Naše programy jsou vytvářeny se zvláštním zřetelem na bezpečnost účastníků, veškeré používané pomůcky či materiály splňují příslušné legislativní normy, Instruktoři jsou proškoleni v dodržování bezpečnosti, účastníci jsou na počátku programu či kurzu poučeni o bezpečnosti, 

Jsme kreativní 

U našich programů máme vytvořen tematický rámec, který ale vždy přizpůsobujeme požadavkům před akcí, aktuální dispozici účastníků, rázu počasí a v neposlední řadě i profesnímu zaměření instruktorů. Během roku ale i letních táborů zajišťujeme varianty odpolední a večerní nebo celodenní a to program se zaměřením přírodovědným, sportovním, tvořivým, akčním, turisticko-poznávacím. Nejraději ale pracujeme metodami zážitkové pedagogiky, která nám umožňuje efektivně pracovat s dětským kolektivem, sociálním vazbami uvnitř něj, hledáním sebeuplatnění mladého jedince. Naší snahou je spojovat tyto aktivity se zásadami zdravého životního stylu, jejichž vštěpování mladým lidem spolu s ukázkou půvabu aktivního trávení volného času v přírodním prostředí pokládáme za stěžejní součást našich pogramů.

Bezpečnost účastníků

Základní zásada, na jejímž dodržování instruktory trváme. V průběhu akce vznikají vazby důvěry v interakci účastník - účastník, instruktor - účastník. Aby pocit bezpečí v očích účastníků byl odůvodněný, klademe důraz na používání špičkových akreditovaných materiálů, instruktoři jsou proškolováni v bezpečnosti práce s dětmi a dodržování zásad prevence úrazů : poučení o bezpečnosti před aktivitou, prohlédnutí lokace, přizpůsobení aktuálním povětrnostním podmínkám, střídání fyzicky, intelektuálně a výtvarně zaměřených aktivit.