O Spolku

" DĚLÁME TO PRO DĚTI " 

Centrum Rejnok, z.s. je dobrovolný, nezávislí a nepolitický spolek, jehož posláním a účelem je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli připraveni na budoucí život. 

Skautský oddíl Rejnoci

Od roku 2018 jsme v obci založili skautský oddíl. Který se věnuje především vodáckým aktivitám, pobytu v přírodě a trampování.

Příměstské tábory

V létě roku 2019 jsme pro děti, které nechodí do skauta uspořádali příměstské tábory, které jsou zaměřeny na pobyt v přírodě, sportovní a kolektivní hry, výlety a netradiční aktivity.