Sponzoři

Velké díky patří hlavně našim sponzorům, bez kterých by naše centrum nemohlo fungovat. 

Moc děkujeme řediteli firmy na světelné reklamy za finanční i materiální sponzorský dar.